Natur

Räv

Nästan överallt har människan ända sen stenåldern haft sin påverkan och naturligtvis så än idag. Människans brukande av naturen, inklusive jord- och skogsbruk, var fram till den agrara revolutionen, och i dessa trakter ända till mitten av 1900-talet småskaligt och traditionellt i sina metoder. Detta var gynnsamt för att skapa ett variationsrikt och biologiskt artrikt landskap.

Rester av detta kulturlandskap, i form av slåtterängar och naturbetesmarker, bevaras idag som naturreservat eller av intresserade brukare med miljöstöd från EU.
 
Myrarna tillhör våra mest ursprungliga naturtyper. De har vanligen både delar med kärr och delar med mosse. Den största är naturreservatet Vakö myr, som även går in i Skåne. Skogarna har i de flesta fall genomgått stora förändringar. De största biologiska värdena finns kvar i skogar som funnits väldigt länge. Dit hör våra ädellövskogar, vissa lövsumpskogar och framför allt Siggaboda naturreservat. Där har en så kallad skoglig kontinuitet på över 2.700 år kunnat beläggas.
 
Det bästa sättet att lära känna traktens natur är naturligtvis att besöka olika platser. En bra introduktion och guide till de centrala delarna av kommunen är då den lilla skriften "Besöksguide till Naturen i Linnébygden". Den togs fram av Naturskyddsföreningen till Linnéåret 2007, bland annat med statligt stöd (LONA). Den finns tillgänglig i turistinformationen.

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.