Frågor och svar

Läs intervju med PO Johansson, grundskolechef, Eva Jönsson, verksamhetschef förskola, och Lars Lund, byggprojektledare. 

PO Johansson, förvaltningschef:

Varför bygger kommunen en ny skola?
– Antalet platser räcker inte till som det ser ut idag. Internationella skolan växer kraftigt, samtidigt som Gemöskolan är underdimensionerad. På Klöxhultsskolan upplever man också att klassrumen är för små. Vi behöver också fler förskoleplatser.

Vilka elever kommer att gå i den nya skolan/förskolan?

– Den nya skolan ska inrymma hela den internationella skolan, inklusive förskolan. Det ska också finnas cirka 150 platser för grundskolan F-6, med möjlighet att bygga ut.

Hur många elever kommer att få plats?

- Vi beräknar att upp emot 800 elever får plats i den nya skolan.

Vad betyder det att Älmhults kommun får en ny skola?
- Det är jätteviktigt för för Älmhults självbild och det gör att fler kan tänka sig att flytta hit och bosätta sig här. Vi får en modern skola och våra medarbetare får vara med och skapa en helt ny verksamhet. Älmhult visar också att vi är unika och att vi har en internationell skola i en sådan här liten ort med elever och personal från hela världen.

Gör man fler satsningar samtidigt?

- På Gemöskolan bygger vi till med 300 kvm, samt att vi gör rumsförändrande åtgärder på Klöxhultsskolan för att optimera verksamheten.

Vilka nya tjänster behövs och när påbörjar kommunen rekrytering?
Detta kommer att ingå i tjänsteplaneringen för läsåret 2017-2018.
 

Eva Jönsson, grundskolechef:


Hur många förskolebarn kommer att få plats i den nya förskolan?

- I detta skede räknar vi med 60-70 barn i förskolan. Lokalerna kan enkelt justeras för att utnyttjas till det vi har mest behov av skollokaler kan ändras till förskolelokaler och tvärtom.

Planerar ni både för svensk och internationell förskola?
– I de nya lokalerna kommer det att vara en internationell förskola och i de lokaler som den internationella förskolan lämnar är planen att det efter renovering ska vara en svensk förskola.

Vad händer just nu och vad är nästa steg?
– Just nu planerar vi för nya upptagningsområden.


Lars Lund, byggprojektledare:


Vilken är din roll?
-
Jag har beställaransvar och projektleder bygget.

Vad händer just nu?
– Nu är arbetet igång ute på Hagabo. Det kommer att bli ett tvåplanshus där bottenplan bland annat kommer att bestå av förskola, årskurs F-6, bibliotek (både internationellt och svenskt) vaktmästeri, reception, toaletter, matsal, kök, och aktivitetshall. På andra våningen kommer internationella skolan klass 7-9 att hålla till, men även grundskolan (F-6) och salar för NO, syslöjd, träslöjd, bild samt ett bibliotek.

Tidplan?
– Byggnaden beräknas stå färdig sommaren 2017 och barnen ska kunna börja sin skolgång hösten 2017.

Kommer det att byggas en sporthall?

– Det kommer inte att byggas någon sporthall utan man bygger en ny sporthall på Haganäs.

Skolan är ett passivhus – vad innebär det?

– Ett passivhus är en väldigt energisnål byggnad. Den nya skolan kommer att bli Sveriges största passivhus-skola. Bakgrunden till det här är ett politiskt beslut om att Älmhults kommun ska satsa på att ligga i framkant vad avser byggnation och att bygga miljövänligt.


 PDF (pdf, 1.5 MB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.